media rEvolution
iPhone

Pripremite se za iPhone


Par sugestija koje će vam pomoći
da se pripremite…

Muzika i video

iPhone-muzika i video


iPhone je najbolji iPod do sada. 

Fotografije

iPhone-Fotografije


iPhone ima 2-megapixel kameru i 3.5 incha
ekran koji vam omogućuju da uživate
u svojim fotografijama.

E-mail

iPhone-E-mail


iPhone nudi najbolju e-mail uslugu
na mobilnim aparatima dosad. 

Kontakti

iPhone-Kontakti


Pozivanje broja sa iPhona je jednostavno
- utipkate ime pozivatelja.

iTunes korisnički račun

korisnički račun


Da postavite svoj iPhone trebat će vam
korisnički račun u Apple-ovom
iTunes Store.

iPhone napokon u Hrvatskoj

Tarife za iPhone


Sa svakom od tri tarife za iPhone dobivate paket govornih, SMS i podatkovnih usluga. Na vama je samo da odaberete veličinu tarife.

  i150 i300 i500
Mjesečna naknada 150 kn 300 kn 500 kn
Mjesečna naknada uključuje:      
Podatkovni paket1) 1 GB 2GB 5GB
Minute razgovora prema svim mrežama u Hrvatskoj2) 150 min 300 min 500 min
SMS poruke3) 50 poruka 150 poruka 300 poruka
Sati korištenja HotSpota (WLAN-a)4) neograničeno neograničeno neograničeno
Cijene usluga nakon što se iskoriste količine uključene u mjesečnu naknadu i ostalih usluga
  i150 i300 i500
Razgovori prema svim mrežama u Hrvatskoj 1,49 kn/min 1,19 kn/min 0,99 kn/min
Naknada za uspostavu poziva5) 0,25 kn/poziv - -
SMS poruka 0,49 kn/poruka 0,39 kn/poruka 0,35 kn/poruka
Podatkovni promet  2,99 kn/MB 0,99 kn/MB 0,49 kn/MB
Pozivi dok ste gost u mreži stranog operatora prema standardnom cjeniku roaminga za T-Mobile pretplatnike
Opcije
WorldClass Plus6) 50 kn 50 kn uključena u mjesečnu naknadu
 1. Podatkovni paket u mjesečnoj naknadi se odnosi na nacionalni podatkovni promet unutar T-Mobile HR mreže.
 2. Odnosi se na sve pozive prema standardnim fiksnim i mobilnim destinacijama u Hrvatskoj, osim na pozive prema brojevima sa posebnim tarifama npr. 060, 062, 988 i sl. koji se obračunavaju prema pojedinačnim cjenicima definiranim od strane pružatelja usluga. Po iskorištenju minuta uključenih u mjesečni paket naplaćuje se cijena po minuti.
 3. Odnosi se na standardne SMS poruke poslane prema svim mrežama iz T-Mobile mreže u Hrvatskoj osim na poruke poslane s portala Moj T-Mobile, SMS poruke s dodanom vrijednošću, SMS poruke poslane prema međunarodnim destinacijama te SMS poruke za usluge mikroplaćanja (SMSparking, SMSprijevoz i sl.).
 4. Tijekom jednog obračunskog razdoblja u tarifi i150 možete iskoristiti do 30, u i300 do 90, a u tarifi i500 180 sati brzog WLAN-a preko T-Mobile HotSpotova diljem Hrvatske. Ukoliko tijekom mjeseca potrošite navedene količine, i dalje se možete koristiti HotSpotovima uz standardni način naplate korištenja. Detalje možete potražiti ovdje.
 5. Naknada za uspostavu poziva se naplaćuje u tarifi i150 i to za pozive ostvarene unutar 150 minuta uključenih u mjesečni paket. Nakon iskorištenja inicijalnih 150 minuta naplaćuje se cijena za minute iznad mjesečnog paketa. Naknada za uspostavu poziva se nakon iskorištenja mjesečnog paketa u tarifi i150 ne primjenjuje.
 6. Cijena World Class Plus opcije u tarifama i150 i i300 je 50 Kuna. World Class Plus opcija uključena je u mjesečnu naknadu za tarifu i500.

Ostalo:

 • Prva obračunska jedinica za sve pozive u Hrvatskoj je minuta, a svaka sljedeća obračunska jedinica je standardna T-Mobile obračunska jedinica.
 • Obračunska jedinica za prijenos podataka u Hrvatskoj je 10 kB.
 • Cijena za poslani MMS je 1,99 kn u svim tarifama za iPhone.
 • Tarife za iPhone ne uključuju pogodnosti Favorite broja te se ne mogu kombinirati sa Twin Card i BlackBerry uslugom.
 • Usluga Visual Voice Mail bit će uvedena naknadno. Podatkovni volumeni generirani korištenjem Visual Voice Mail usluge troše se iz mjesečnog podatkovnog volumena uključenog u paket.
 • Svi međunarodni i roaming pozivi obračunavati će se prema službenom T-Mobile cjeniku.
 • Kupnja t-zones sadržaja nije uključena u tarife za iPhone.
 • Neiskorištene količine SMS-ova, minuta za razgovore, podataka ili vremena predviđenog za spajanje preko HotSpotova, a koje su uključene u mjesečnu naknadu, se ne prenose u sljedeći mjesec odnosno u sljedeće obračunsko razdoblje.
8GB crni 2198,00 kn 698,00 kn 1,00 kn
16GB crni 2798,00 kn 1298,00 kn 98,00 kn
Cijene uređaja vrijede uz potpisivanje novog ili produljenje postojećeg ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca za tarife za iPhone.
U sve cijene uračunat je PDV

iPhone Zadnji Postovi

iPhone.com.hr Statistike

 • Broj posjeta: 154732

Apple   •   iPhone   •   Hrvatska